Dream no small dreams. They have no power to stir the souls of men.«Dream no small dreams. They have no power to stir the souls of men.»

— Victor Hugo


DonCharisma.com-logo-4Charisma quotes are sponsored by DonCharisma.com – you dream it we built it … because – “anything is possible with Charisma”21 thoughts on “Dream no small dreams. They have no power to stir the souls of men.

  1. Виктор Юго… никой няма право да се бърка в мечтите на хората…Обаче какво се случва в нашето упадъчно хилядолетие с новите ни съвършени технологии, които вече се обръщат срещу нас. И аз твърдя, аз имам смелост да кажа, че вече мечтите на юношите са програмирани. Моите доказателства са пространно развити в книжката ми ” Съвременна поредица или Когато началото съвпада с края”. Ще я намерите в bestsellerworld.wordpress.com

Leave a Reply for Don Charisma

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s